Ormstrup
Intro

Ormstrup ligger syd for Bjerringbro og var fra 1348 ejet af slægten Hvas. Senere blev Ormstrup underlagt Viborg bispesæde, men overgik til kronen efter Reformationen i 1536. Mogens Friis blev ejer i 1661 og herregården blev omdøbt til Frisholt. Først i 1890 fik den igen navnet Ormstrup.

''Historien om Ormstrup'' Ormstrup blev første gang nævnt i 1348, hvor Laurids Hvas var ejer. Ormstrup var i slægten Hvas’ eje indtil Erik Jensen Hvas og Anne Jensdatter Hvas måtte sælge hver deres part til biskoppen i Viborg i 1514-1515 pga. gæld. Efter Reformationen i 1536 overgik Ormstrup fra Viborg bispestol til kronen, som i 1661 solgte herregården til Mogens Friis. Han ændrede herregårdens navn til Frisholt i 1672, og samme år oprettede han grevskabet Frijsenborg og baroniet Frisenvold, som Frisholt dog ikke kom til at indgå i. Mogens Friis skænkede Frisholt til datteren Mette Friis. Mette Friis var gift med Christoffer Lindenov, som døde i 1697 uden arvinger, og som enke flyttede hun fra Frisholt i 1733. I 1737 blev Hans Rosborg ejer. Ligesom sin søn, der efterfølgende ejede gården, blev han kendt i eftertiden som en bondeplager. I årene 1803-1805 solgte Hans Henrik Georg Halling fæstegårdene til bønderne og oprettede flere parcelgårde på hovedgårdsjorden. Han døde i 1839, og efter ham havde Ormstrup mange hyppige ejerskifte. I 1888 købte Hector Estrup Frisholt, og i 1890 gav han herregården dets gamle navn Ormstrup. Ormstrup har siden 1998 været ejet af Minna og Niels Due Jensen, de tidligere ejere af virksomheden Grundfos i Bjerringbro. ''Markante ejere'' 1515-1536: Viborg bispestol 1536-1661: Kronen 1661-1672: Mogens Friis 1998- : Minna og Niels Due Jensen Læs mere om Ormstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ormstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I 1867 blev opført en ny hovedbygning, der erstattede en tidligere trefløjet hovedbygning i bindingsværk. Den nye hovedbygning står på en høj kampestenssokkel af grundmur og tegltag, med et midterparti i én etage og to endepartier i to etager og tre gennemgående gavlkviste samt kælder under hele huset. Minna og Niels Due Jensen har siden 1999 totalrenoveret og ombygget hovedbygningen. Herunder er der opført en elegant tilbygning mod syd. ''Omgivelser'' I forlængelse af hovedbygningen mod nord ligger et større kompleks af avlsbygninger. Det er et trelænget anlæg i grundmur og renoveret omkring år 2000. Ved dannelsen af Tange Sø i forbindelse med oprettelsen af elektricitetsværket i Tange gik en del af Ormstrups enge tabt. ''Bygninger og gods'' 1733: Hovedbygning opført 1867: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Ormstrupvej 28, 8850 Bjerringbro Kommune: Viborg Kommune Tidligere: Viborg amt, Houlbjerg herred, Sahl sogn Ejer: Ormstrup Gods A/S (2017) Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: Ager 277ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet (2017) Besøg [http://www.ormstrupgods.dk ormstrupgods.dk]

''English'' Ormstrup is a manor in central Jutland and dates back to the 14th century with the noble family Hvas as owners. In 1514-1514 Ormstrup became part of the diocese of Viborg, but after the reformation in Denmark in 1536 it passed to the crown. In 1661 the king sold Ormstrup to Mogens Friis who renamed it Frisholt in 1672. The same year he established Denmark’s largest County of Frijsenborg. The manor was again in 1890 named Ormstrup, and today Minna and Niels Due Jensen own it. Niels Due Jensen is the former owner of the multinational pump manufacturer Grundfos based in Bjerringbro, Denmark.

''Publiceret''