Ormsiggård i Forum, Bryndum sogn


Ormsiggård. Fotograf ukendt.

Intro

Alslevvej 17. Matr 5a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Navnet Ormsiggård stammer fra et vandhul på gårdens jord med navnet Ormsig. Denne gård udgjorde sammen med Forum Gammelgård og Damgård en af Forums helgårde med 9 tdr 2 fdk hartkorn i 1664.

1688 var helgården vurderet til 12 tdr 7 skp 3 fdk 1 alb hartkorn. Helgården blev løbet af 1700 tallet delt i de tre fæstegårde; men 2 tdr 2 skp 2 fdk 13/16 alb hartkorn blev lagt over på Elkjær, for at Ølufgårds gårde i Forum skulle blive lige store store. Gårdene fik hver 3 tdr 4 skp 2 fdk 1/16 hartkorn. I 1844 var Ormsiggård vurderet til 2 tdr 6 skp 3 fdk 1 ¾ hartkorn. Før omkring 1840 lå gården 400 m mod sydøst, lidt vest for hvor Forum Gammelgård oprindeligt lå. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Iver Christensen, som var gift med Ingeborg Christensdatter. De frikøbte gården sidst i 1780’erne og drev den til 1801. 1801 Niels Mortensen. 1806 Christian Christensen Stald. 1811 Jes Nybroe Sørensen (fra Haltrup). 1818 Niels Nielsen Birk. 1824 Niels Christensen. 1825 blev gården overtaget af Christen Nielsen. Han stammede fra Gjesing og var 1823 blevet gift med Edel Christensdatter fra Vognsbøl i Jerne Sogn. Han døde allerede 1828, og enken blev da samme år gift med Gregers Nielsen fra Roust i Grimstrup Sogn. De lod gården udflytte ca. 1840 til dens nuværende placering. Fra at have været en gård, der ofte skiftede ejere, blev den nu en slægtsgård. I 1856 blev gården overtaget af sønnen Niels Jessen Gregersen, der samme år blev gift med Dorthea Maria Andersdatter, en datter af Anders Hansen fra Forum Nørgård. Hun døde 1876. Niels J. Gregersen drev selv gården videre til 1894. Kort tid før afståelsen solgte han 20 tdr. l. eng og hede til en ny ejendom, Kærhavegård, til en datter og svigersøn. Samtidig blev andre 13 tdr. l. frasolgt til Elkjær, idet der fra denne gård blev udstykket knap 20 tdr. l. til den nye ejendom. Sønnen Anton Nielsen Gregersen blev 1893 gift med Else Marie Lauridsen fra Vibæk i Alslev Sogn og overtog gården året efter. Anton N. Gregersen moderniserede gården og lod nye bygninger opføre 1898. En del jord og hede blev mageskiftet. Heden blev opdyrket. I 1917 blev Drausegård opkøbt og blev herefter drevet som hans anden ejendom. 1925 flyttede han med familien til Drausegård og lagde da 45 tdr. l. fra Ormsiggård til denne gård. 1925 blev gården overtaget af sønnen Frode Hjort Gregersen, som blev gift med Kirstine Jensine Sørensen fra Bryndum dette år. Frode Hjort Gregersen var ligesom forfædrene en aktiv mand indenfor sognet og var bl. a. sognerådsmedlem 1946 – 69. Herunder var han med til at oprette Tarp Plejehjem. Også han moderniserede gården og udskiftede gårdens bygninger efterhånden. 16 tdr. l. tidligere hede blev tilkøbt fra Nørgård i 1940’erne – denne jord blev merglet og sat i god kultur. Kirstine og Frode Hjort Gregersen flyttede til Tarp i 1968 og afstod da gården til sønnen Arne Hjort Gregersen. Han var blevet gift med Hansine Vestergaard Kristensen fra Lyne i 1953. De havde siden giftermålet haft en mindre ejendom i Vr. Lindet ved Gram. Sine og Arne Hjort Gregersen drev gården til 1987 og flyttede da til Bryndum (senere Varde). I 1987 blev gården overtaget af sønnen, nuværende ejer Frode Hjort Gregersen, som blev gift med Ellen Møller fra Karstoft ved Sdr. Felding i 1990. De har udvidet og moderniseret gården, som i dag drives som økologisk kvæggård. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016