Orla Lehmannsgade


Den nyanlagte Orla Lehmannsgade o. 1900.


Peter Martin Orla Lehmann o. 1855. Han var amtmand i Vejle Amt 1849-61, bosiddende i Amtsgården Torvegade 11.


Vejle Andelsmejeri, Orla Lehmannsgade 4, 1906. Mejeriet blev opført i 1906 på amtsgårdsterrænet ved siden af "Hammerhus" og revet ned i 1939. Fotograf: H.P. Jensen.


Moulin Rouge, Orla Lehmannsgade 3, o. 1950. Det populære forlystelsessted åbnede i 1929. Fotograf: Johs. Rønvig.


Orla Lehmannsgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter jurist og politiker Orla Lehmann (1810-1870)

Orla Lehmann var medlem af stænderforsamlingen i Roskilde i 1842, 1844 og 1846. Han blev meget populær på en dristig tale mod enevælden, der indbragte ham et tre-måneders fængselsophold. Som ledende indenfor den national-liberale bevægelse var han en af hovedtalerne på Casinomødet den 20. marts 1848. Det var også ham, der udformede henvendelsen til kong Frederik den Syvende om indførelse af en fri forfatning. Ligeledes formulerede han kongens svar til en slesvig-holstensk deputation ved udbruddet af det oprør, der i 1848 var årsag til Treårskrigen.

Da D. G. Monrad udarbejdede udkastet til Grundloven, havde Orla Lehmann indflydelse på udformningen, og efter Grundlovens indførelse i 1849 blev han to år senere medlem af Folketinget. Senere blev det til en plads i Landstinget og en ministerpost. Fra 1848 til 1861 var han amtmand i Vejle, der var blevet amtsby i 1792. Fra den 23. april til den 11. august 1849 sad han som krigsfange, først på Gottorp ved Slesvig, siden i Rendsborg.

Amtsgården lå i Orla Lehmanns embedsperiode i Torvegade (nuværende nr. 11), men der blev i 1899-1900 bygget en ny amtsgård i det sydvestlige hjørne af den gamle amtsgårds have. Den sydlige del af den gamle amtsgård blev nedrevet, og Orla Lehmanns Gade anlagt der, hvor gyden Bagsnoge hidtil var stødt til Torvegade.

Orla Lehmanns Gade nævnes i vejviseren for 1901, dog med tilføjelsen ubeboet.

Henvisninger:

Læs mere om Orla Lehmann på VejleWiki Orla Lehmann, Orla Lehmannsgade