Ore - Ore Sogn


Landsbyen Ore på Fyn. Ore Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Ore på Fyn. Købmanden, Middelfartvej 134. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Ore på Fyn. Oregård. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Ore er nævnt første gang 1231 i formen Scogbuoræ. Navnet er navneordet wara, der betyder udyrket mark, udmark. Forleddet i den oprindelige form er navnet på nabobyen Skovby. Området omkring Oregård har udgjort et særligt birk, men Orebirk synes at have været en betegnelse for Oregård.