Operahuset i Bredgade


Operahuset i Bredgade-1. Operahuset i Bredgade-1


Operahuset i Bredgade-2. Operahuset i Bredgade-2

Intro

Østre Landsret på hjørnet mellem Bredgade og Fredericiagade i København er oprindelig opført 1701-03 for Frederik den Fjerde som operahus. Arkitekten var sandsynligvis den senere generalbygmester J.C. Ernst. Den er imponerende og rigt dekoreret med smukke halvpiller...

Østre Landsret på hjørnet mellem Bredgade og Fredericiagade i København er oprindelig opført 1701-03 for Frederik den Fjerde som operahus. Arkitekten var sandsynligvis den senere generalbygmester J.C. Ernst. Den er imponerende og rigt dekoreret med smukke halvpiller. Mellem dem ser man de røde teglstensmure. De har et karakteristisk mønster, som ofte er blevet efterlignet i 1900-tallets danske arkitektur. I 1718-21 blev bygningen omdannet til officersskole for hærens kadetter. Godt 40 år senere blev den endnu engang ombygget. Her fik den en ekstra etage ind under tagskægget. I 1902 byggede arkitekt Martin Borch fløjen, der ligger parallelt med Bredgade. ''Et multifunktionelt hus'' Få ejendomme i København har tjent så vidt forskellige formål som Østre Landsret. I begyndelsen husede det landets første egentlige teater for syngespil. Denne funktion ophørte cirka tyve år senere. Herefter var det i 140 år beboet af landets kommende hærofficerer. Fra 1861-84 var det infanteri- og ingeniørkaserne. Da en voldsom brand i 1884 havde hærget Christiansborg Slot, flyttede det husvilde folketing ind i huset. De kommende år var det her, provisorietidens politikere tørnede sammen. Det var også her, man i 1901 vedtog et systemskifte, der betød indførelse af parlamentarismen. Først i 1918 flyttede rigsdagen tilbage til Christiansborg, og Østre Landsret overtog huset.