Onsbjerg


Original 1 kort. "Fælleds Til Huusmændene" står der på det gamle matrikelkort


Original 2 kort. Den gamle husmandsfælled blev i 1861 opdelt i over hundrede små lange smalle parceller


Husmandslodder - set i profil fra øst. Husmandslodderne fremtræder klart som terasser set i denne vinkel. Det bemærkes også at græsset på lodderne er slået, så de fremtræder markant.


Onsbjerg husmandslodder. Set lidt på afstand fra sydlig retning fremgår tydeligt, hvordan lodderne går hen over bakkens skråning og den karakteriske terasseprofil fremkommer p.gr.a. de smalle lodder.

Intro

Onsbjerg ligger på Samsø. Nord for landsbyen ligger et fredet område med terrassekanter, som vidner om husmændenes slidsomme arbejde. Da jorden ved Onsbjerg blev omfordelt ved udskiftningen i 1794, fik husmændene et areal til fælles brug...

Onsbjerg ligger på Samsø. Nord for landsbyen ligger et fredet område med terrassekanter, som vidner om husmændenes slidsomme arbejde. Da jorden ved Onsbjerg blev omfordelt ved udskiftningen i 1794, fik husmændene et areal til fælles brug. Først i 1861 fik hver husmand et stykke agerjord og et jordlod med eng- eller mosejord. Terrassekanterne er skabt i løbet af en hundrede års periode, hvor husmændene intensivt dyrkede jorden med spade eller plov. Udbyttet fra jorden kunne supplere dagen og vejen. Arealet ved Onsbjerg blev fredet i 1972 for at bevare det og hindre, at det blev plantet til. ''Kæmpede for de svage og mistede sin jord'' Peder Madsen lejede i slutningen af 1850’ernes et hus med jordlod i Onsbjerg af herregården Brattingsborg. I folketællingen i 1870 kaldes Peder Madsen også for stenhugger, så familien har ikke kunnet leve af jordlodden alene. Han var bevidst om sin sociale situation og var politisk aktiv. I 1886 blev han valgt som valgmand til Landstingsvalget som repræsentant for Onsbjerg Sogn. Den gamle greve Danneskiold-Samsøe på Brattingsborg belønnede Peder Madsen for hans politiske aktivitet ved at fratage ham jordlodden og udleje den til skomager Madsen. Men Peder Madsen gav ikke op. I 1888 var han med til at stifte en husmandsforening på Samsø. Han blev foreningens første formand og kæmpede for de undertryktes sag i samfundet.