Ommel


Luftfoto af Ommel. Kilde: Marstal Søfartsmuseum.


Hovedgaden i Ommel. Kilde: Marstal Søfartsmuseum. Foto: Ole Ege.


Bindingsværkshus på Tjørnevej i Ommel. Kilde: Marstal Søfartsmuseum. Foto: Ole Ege.


Kleven Havn i Ommel med oplagte skibe, i forgrunden ses toldbygningen. Kilde: Marstal Søfartsmuseum.


Postkort. Kleven Havn i Ommel. Ved kajen ses motorbåden Svanen, der sejlede til Ærøskøbing. Kilde: Marstal Søfartsmuseum.


Postbudet, Albert Terkelsen, ankommer til Ommel Kro til hest i anledning af 200 års jubilæet i 1949. Kilde: Marstal Søfartsmuseum.

Intro

Ommel er nævnt første gang 1486 i formen Ommel. Muligvis er ordet dannet ved en sammensætning af de to navneord ’om’, der betyder tone, klan og ’wal(l)’, der betyder kilde.