Olympia


Olympia i 1970.

Intro

Olympia blev oprindeligt bygget i forbindelse med oprettelsen af sportsbanerne ved Vejlevej i 1898. Etablissementet havde forskellige funktioner - blandt andet restaurant og selskabslokaler. Bygningen blev nedrevet i 1972 .

Olympia var i mange år en del af Kolding Stadion. Både Olympia og de nyanlagte sportsbaner åbnede officielt den 12. juni 1898. Dengang fungerede huset som restauration og selskabslokaler. Sportsbanerne bestod af cykelbane, en isbane om vinteren og en plæne til anden sport. Foreningen bag idéen om oprettelse af denne sportsplads var Kolding Cykelklub, der havde brug for en ny træningsplads og blev enige om at oprette en den 12. september 1896. Byggeriet skulle finansieres gennem salg af aktier til 25 kr. stykket. Efter mange diskussioner blev aktieselskab ”Kolding Cykle-, Isbane og –Sportsbane” oprettet, og enkefru Borchs eng ved vandværket i Alpedalen blev købt. Den 19. maj 1898 blev banerne åbnet for træning, men aktieselskabet havde store økonomiske vanskeligheder - budgettet var overskredet, og der var i forvejen solgt for få aktier. Tabet skulle dels indhentes gennem arrangementer, dels ved at Olympia blev solgt til private, der skulle drive det videre. Cykelklubberne og fodsportsklubben i Kolding hjalp hinanden med at få stablet arrangementer på benene, så de kunne tjene pengene ind igen. Arrangementerne gav imidlertid ikke nok indtægter og cykelklubben havde konstant underskud. Den 15. november 1900 købte Kolding Kommune banerne af cykelklubben. Et af problemerne var, at folk kunne snyde sig til at se arrangementerne gratis ved at stå på skråningen ved Vejlevej og kigge ned på banerne. I 1913 overtog Kolding Fodsports Klub banerne, men de var i dårlig stand og i 1931 blev der anlagt et nyt stadion med tribune –Kolding Stadion. Bygningen Olympia blev nedrevet i 1972, da den ikke længere var tidssvarende og der var brug for nye omklædningsrum, klublokaler og cafeteria. En ny tribune med tidssvarende faciliteter blev åbnet samme år.