Oluf Sandersson


Kirkestræde 3, porten set fra gaden.


Kirkestræde 3, porten set fra gaden.


Kirkestræde med rendesten.


Kirkestræde set fra Køge Torv.


Portoverligger med navn og årstal.

Intro

Kirkestræde 3 var en del af den store gård, der lå på hjørnet af Torvet og Kirkestræde. I 1633 ejede rådmand Oluf Sandersson fra Malmø gården.

Før Skåne, Halland og Blekinge blev adskilt fra resten af Danmark ved fredsslutningerne i 1658 og 1660, var det ikke ualmindeligt, at borgerne flyttede på tværs af Øresund. Et eksempel på det finder vi her i Kirkestræde, hvor Oluf Sandersson boede. Han blev født i Malmø og flyttede siden til Køge. Kirkestræde 3 var en del af en større slagtergård, som lå på hjørnet af Torvet og Kirkestræde. I 1638 opførte Oluf Sandersson det lille smukke bindingsværkshus, som en indkørsel til gården. Over porten er lagt en overligger, der har følgende indskrift: “Oluf Sanderson anno 1638 Margareta Jørgens daater”. Portoverliggere findes på mange andre huse i Køge. Som oftest er de udsmykket med et navnetræk, årstal, bomærke eller lignende, som kunne fortælle om ejeren.

Ejendommens historie er kendt tilbage til 1630. Her lå tidligere Køge Latinskole fra 1672 til 1682. Slagtermester Niels Daldorph fik i 1796 ejendommen efter sin moder. Gården var derefter i slægtens eje indtil 1914. De fire generationer, som har boet i huset siden da, har alle været slagtermestre. Hvis man er heldig at komme forbi, når porten står åben, kan man se den ældgamle port fra indersiden. Den bærer tydeligt præg af de hundredevis af huder, der i tidernes løb har været sømmet op for tørring. Kirkestræde blev først kloakeret i 1896, så afløbet fra slagtehuset løb direkte ud i den åbne rendesten i Kirkestræde. Den var 40 cm. dyb og 60 cm. bred, så man skulle passe på hvor man trådte. Man kan også prøve at forestille sig, hvordan der må have lugtet i Kirkestræde om sommeren.