Oluf Borchs Vej


Ole Borch, 1626-1690.

Intro

Vejen er opkaldt efter Oluf (eller Ole) Borch (1626-1690). Han var læge, kemiker, filolog og naturvidenskabsmand.

''Kilder til Oluf Borchs Vej'' Den Store Danske Encyklopædi Salm.

Oluf Borch Han blev i 1660 professor i filologi og professor i botanik og kemi. I årene 1660-1666 foretog han en studierejse til Holland, England, og Frankrig, hvor han i Angers blev dr. med., samt til Italien, hvor han studerede filologi. Tilbage i København vendte han tilbage til sine professorater og blev i 1667 udnævnt til hoflæge. I 1689 stiftede han Borchs Kollegium i København.