Olstrup kirke


Olstrup kirkegård


Olstrup kirkegård


Olstrup kirkegård


Olstrup kirke


Olstrup kirke


Olstrup kirke


Olstrup kirke


Olstrup kirke indgang


Olstrup kirke


Olstrup kirke, nordøst


Olstrup kirke


Kirkens kapel

Intro

Kirke med romansk kor og skib. Skibet er senere forlænget mod vest i gotisk stil. Kirken er opført i røde munkesten. På sydsiden findes en lille bindingsværksbygning, der fungerer som trappehus samt et moderne våbenhus.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Olstrup kirkegård