Olsbjerg Voldsted


Olsbjerg Voldsted ©Horsens Museum


Relief af voldstedet i midten af kortet ©Horsens Museum


Del af 1300-tals fad fundet på voldstedet ©Horsens Museum

Intro

Voldstedet består af en naturlig, skovbevokset banke, der mod vest, syd og øst er omgivet af en tør voldgrav, mens den mod nord afgrænses af en naturlig skrænt. Foran graven mod sydvest ses desuden en lav vold.

Voldstedet
Der er ingen skriftlige kilder, der fortæller, hvem der byggede borgen og hvorfor. En mindre udgravning i første halvdel af forrige århundrede afslørede kun, at der fandtes fyldlag med kulturspor på voldstedet. Muligvis er det ved samme lejlighed, at man fandt dele af et keramik fad fra 1300-tallet.

På baggrund af de manglende oplysninger er det svært at sig noget sikkert om stedet, men generelt udgør Olsbjerg Voldsted bare ét af de ca. 1000 voldsteder, der findes rundt om i Danmark. Hovedparten af disse er opført som små private borge i 1300-tallets første halvdel, hvor der var borgerkrig i landet, og at dømme ud fra keramikken, hører Olsbjerg også til i denne periode. Man skal givetvis forstille sig, at der rundt langs borgbanken har været en palisade af træ og midt på banken et tårn, muligvis også af træ. Derimod må man regne med, at borgens økonomibygninger, dvs. stald, lade mv. har ligget nedenfor borgen, antageligt på vestsiden.