Ollerup


Gruppebillede. Elever fra Ollerup Højskole vinteren 1901-02. I midten er indsat et billede af højskolen. Øverst til venstre Johannes Andersen Albjerg, Oure, født 14-08-1882. Nederst midt for ses lærerinde Margrethe Elkjær, Oure Friskole.

Intro

Ollerup er nævnt første gang 1372 i formen Vidorp. Forleddet er sandsynligvis mandsnavnet Ulvi eller en form af dyrenavnet ulv. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.