OldtidshuseIntro

Du står på en del af bymarken til landsbyen Siim. I dag bruges betegnelsen Kildebjerg om hele området, men på et gammelt kort fra 1783 kaldes området lige her Sven Agre og det er måske en omskrivning af Svineagre.

Mod vest lå dengang Kielbjerg Agre og mod øst Fæe Drift Agre, betegnelsen for et område, hvor man samlede kvæget for at drive det til græsning i skoven. Arkæologiske undersøgelser forud for Kildebjerg-byggeriet viste, at der har været beboelser helt tilbage i yngre stenalder her på stedet. Når arkæologer fjerner et lag muldjord, kan de finde spor efter bebyggelse i form af mørke pletter, der viser, hvor husenes bærende stolper har stået. Det er mønstret i stolpehullerne, der i første omgang angiver, hvornår et hus kan være fra. Huse fra yngre stenalder er har en enkelt række af stolper ned midt igennem huset, der har båret taget. Arkæologerne finder derfor en enkelt række mørke pletter fra tagbærende stolper. Ved Kildebjerg er der på sandede arealer fundet to typer af huse fra yngre stenalder. Den første og ældste type huse har været ca. 12-14 meter lange og 5-6 meter brede. Den anden type dateres til den senere del af yngre stenalder og overgangen til bronzealderen. De var af cirka samme størrelse, men i den østlige ende ses der - uvist hvorfor - et forsænket gulv. I bronzealderen er husene blevet større med to rækker tagbærende stolper. I jernalderen dukker Danmarks første egentlige landsbyer op. Før havde man ét hus med plads til dyr og mennesker og de ting, man ejede, men i jernalderen fik husene forskellige funktioner. Man begyndte at bygge staklader, udhuse til opbevaring af forråd og lignende, måske også værksteder. I starten af jernalderen var hverken landsbyer eller gårde indhegnet, men fra omkring år 0 begyndte man at hegne sin gård og landsby ind. Derfor kan arkæologerne også bruge stolpemærkerne fra indhegninger, når de skal datere hustomter. F.eks. er der under legepladsen ved Kildebjerg Børnehus fundet hustomter fra både stenalder, bronzealder og jernalder. Så børn er altså vokset op og har leget her i området helt tilbage i oldtiden.