Oldtidsgraven i Broskov


Grusgraven hvor oldtidsgraven blev fundet (1)


Grusgraven hvor oldtidsgraven blev fundet (2)


Grusgraven hvor oldtidsgraven blev fundet


Bronzefad fra Oldtidsgraven, grav A.


Bøjlenål af sølv fras oldtidsgraven, grav D

Intro

I et lille notat i Præstø Avis den 30. juni 1927 oplyses det, at arbejdere har fundet skeletrester af en mand og en kvinde i en grusgrav ved Broskov. Ved siden af lå nogle perler. Nationalmuseet blev af politiet underrettet om fundet.

Uddrag af Præstø Avis fra den 5. august 1927:
- at ifølge Inspektør Broholm fra Nationalmuseet, er udgravningen foreløbig sat i bero, men ikke opgivet. For ifølge Broholm mener han, at der vil kunne findes flere grave ved grusgraven, men det er i et område, hvor der for tiden gror roer, så når de er høstet forventer han, at de igen går i gang med søgning og udgravning.
Samtidig sender han en tak til ejeren af grusgraven Fabrikant Karl Jensen, Broskov, for hans hjælpsomhed og en tak til Statspolitibetjent Brix, der anmeldte og indsendte de fundne sager til Museet.


Fra publikationen Nationalmuseets Arbejdsmark, 1930, s. 31-38:

Ved udgravningen blev der fundet 4 grave, hvor de 3 var af kvinder. I gravene blev der fundet et bronzefad, en bronzespand, to bøjlenåle i sølv, lerkrukke og en kam. Disse var af romersk oprindelse og tidsat til Folkevandringstiden det 4.århundrede efter vor tidsregning. Grusgraven hvor sagerne blev fundet, lå på den nordre side af en ret høj bakke som mod øst falder jævnt ned mod den store mosestrækning Even.

Kopi af Nationalmuseets Arbejdsmark 1930 findes på Præstø Lokalhistoriske Arkiv.