Oldtidfund Pedersminde


Brandgrav ved petersminde Naggøl 1972


Gravplad petersminde Nagbøl

Urner pakkes og skal sendes til Nasionalmuseet til opbevaring

Intro

I årene 1973 -1984 undersøgtes en grav plads fra omkring midten af ælste Romerske Jernalder ved Peters Minde. der Under søgtes 41 grave alle brandgrave samt to tilfælde af mad offer. samt 27 Urnegrave.

En dag i 1972 henvendte fru Kristine Christensen " Petersminde" Nagbøl ved Lunderskov sig til den lokale amatørarkæolog folkepensionist og biavler Aage Jessen. Vamdrup, og oplyste hun på en af gårdens jorde havde fundet et enkelt lille lerskår. Ingen kunne da vide, at dette beskedne fund skulle blive begyndelsen til en mangeårig arkæologisk undersøgelse på Petersmindes jorde. i løbet af en halv snes år afdækkede en betydelig gravplads med Urnegrave og Brandgrave (brandplette) fra den ældste romerske jernalder. Der drejer sig om godt 40 grave, hvor til kommer formentlig offernedsætninger af lerkar i forbindelse med gravpladsen. Det er en ren brandgravplads der er ingen jordfæstegrave, udelukkende urnegrave, og brandpletter. Lierattur. der kan ses meget mere om fundene i Særtryk af: Aarbøger Nord. Oldk. Hist 1985.