Oldtid under GracelandIntro

I 2009 undersøgte arkæologer fra Museum Østjylland resterne af et stort treskibet langhus fra yngre bronzealder/ældre jernalder. Midt i huset var ildstedet bevaret. Derudover fandt arkæologerne spor efter aktiviteter fra stenalderen. Dette område hører måske sammen med en nedpløjet gravhøj tæt ved.