Oldagergård

Intro

her lå tidligere hovedgården Oldagergård. Gården blev i 1634 skyllet bort ved en mægtig stormflod.