Olaf Ryes Skanse


Olaf Ryes Skanse. Olaf Ryes Skanse

Intro

Tværs over tangen, der forbinder Helgenæs med fastlandet ligger et dige af kampesten. Syd for diget blev Olaf Ryes Skanse anlagt i 1848. Den feltbefæstede stilling skulle sikre en dansk hærstyrke en flankestilling og tilflugtssted, hvis tyskerne marcherede op gennem Jylland...

Tværs over tangen, der forbinder Helgenæs med fastlandet ligger et dige af kampesten. Syd for diget blev Olaf Ryes Skanse anlagt i 1848. Den feltbefæstede stilling skulle sikre en dansk hærstyrke en flankestilling og tilflugtssted, hvis tyskerne marcherede op gennem Jylland. Anlægget kan stadig ses. Det bestod af en åben skanse med mindre volde på hver side. Bagved blev opført barakker til indkvartering af soldater og et krudtmagasin. I 1924 rejste man to mindesten, henholdsvis for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 og for general Olaf Rye, der i 1849 trak sig tilbage hertil. ''General Rye slår igen'' I foråret 1849 havde den første slesvigske krig raset i et år. Efter en våbenhvile blev krigen genoptaget. Overlegne tyske styrker pressede de danske styrker i Nørrejylland, general Ryes korps, mod nord. Under Ryes tilbagetog kom det til flere kampe. Den 31. maj 1849 besejrede danske dragoner de tyske husarer ved Århus. De danske dragoner havde bogstaveligt talt hjemmebanefordel. Slagmarken lige uden for byens centrum var dragonernes øvelsesterræn. Herefter rykkede Rye ud på Mols og gik i stilling ved Helgenæs. Det lykkedes ham at sprede modstandernes styrker, og han kunne overføre sit korps til Fyn. Senere deltog han i den sejrrige kamp ved Fredericia. Slaget ved Fredericia endte med at koste ham livet.