Oksby kirke


Gudfader med sønnen. Del af en senmiddelalderlig nådestolsgruppe. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Oksby kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Udsnit af apostelmaleri fra omkring 1650. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Briggen Marie blev ophængt i Oksby gamle kirke i 1829 og overført til den nye kirke i 1891. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Samling af gamle gravsten på Oksby kirkegård. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Oksby kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Oksby kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.

Oksby kirke


Kirkegården


Intro

Den bastante nyromanske kirke afløste i 1891 Danmarks sidste stråtækte kirke. Den gamle kirke var ikke bare faldefærdig, men også hjemsted for spøgeri.

Bygningen

Den tårnløse kirke med tagrytter er opført i 1891 efter samme tegninger som den lidt mindre filialkirke i Mosevrå.

Den oprindelige Oksby Kirke fra omkring 1450 var ved nedrivningen i 1891 landets sidste stråtækte kirke. Den var da også i sine sidste leveår temaet for flere idylliske malerier og tegninger foruden Thomas Langes fortælling ”Kirken med Straatag” fra 1859. Kirken lå – ulig den nuværende kirke – nordvest for Bredmose i den nuværende Oksby Klitplantage, og man kan endnu se kirkens omrids i grus på den gamle fredede og meget stemningsfulde kirkegård. På kirkegården hænger kirkens klokke, der kom til som strandet vraggods. Den gamle kirkegård var ifølge sagnet udsat for spøgeri. Måske af de indstrandede døde, som indtil 1870 blev begravet udenfor kirkegården på Kapelbanken syd for Øster Oksby.


Apostlenes kirke

Hovedparten af kirkens inventar er ligesom kirken fra 1891. En af undtagelserne er et helt usædvanligt apostelmaleri sammenstykket af 12 individuelle portrætter. Portrætterne fra omkring 1650 har ud fra beskæringen at dømme været del af et større panelmaleri og viser de 12 apostle i nærmest karikeret gengivelse.

Fra den gamle kirke er også bevaret en række senmiddelalderlige alterfigurer, som i 1936 bl.a. indgik i en stilfuld genskabning af den gamle sengotiske højaltertavle. I midten ses en Nådestolsgruppe med Gudfader og Jesus samt Maria med Barnet, en bispehelgen og to engle med ligklædet, og i siderne ses igen de 12 apostle. Gudfaderfiguren under pulpituret er ikke fra den gamle altertavle men derimod en del af en Himmelkroningsscene fra en sidealtertavle i Ho Kirke. De øvrige figurer er stadig i Ho Kirke.

Kilder

Lønne, Ål, Ho, Oksby. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.

www.visitwestdenmark.dk