Oksby gamle kirke


Indgangen til Oksby gamle kirkegård. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Klokken er ophængt hvor kirken lå. Kirkens omrids er markeret i grus. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Oksby gamle kirkes klokke kom til som strandet vraggods. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Kirkegården ved Oksby gamle kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


På kirkegården vælder lyngen frem imellem de smukke gamle gravsten. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Fotografi af Oksby gamle kirke inden nedrivningen i 1891. Foto: P. Pedersen. Varde Museum. Museet for Varde By og Omegn.


Maleri fra 1884 af Oksby gamle kirkes interiør. Af M. Jepsen. Museet for Varde By og Omegn


Intro

På dette sted lå Danmarks sidste stråtækte kirke indtil 1891. I dag kan man gå en tur på den meget smukke, fredede kirkegård, hvor naturen har herredømmet og de gamle grave ligger fredfyldt omkranset af lyng og buske.

Den gamle kirke

Den gamle Oksby kirke fra omkring 1450 er nu kun markeret som et omrids i grus på den fredede kirkegård i den nuværende Oksby Klitplantage, midt i det militære øvelsesterræn. Kun den gamle klokke, der kom til kirken som strandet vraggods, er ladt tilbage.

Kirken blev revet ned i 1891 fordi den var faldefærdig. I stedet for at bygge en ny kirke samme sted, valgte man at lade to kirker opføre i henholdsvis Oksby og Mosevrå. De væsentligste dele af inventaret fra den gamle kirke blev overført til de to nye kirker.


Som i et eventyr

Den idylliske men noget nedslidte kirke var ved sin nedrivning i 1891 Danmarks sidste stråtækte kirke. Kirken var i sine sidste leveår temaet for flere malerier og tegninger foruden Thomas Langes fortælling ”Kirken med Straatag” fra 1859.

Den gamle kirkegård var ifølge sagnet udsat for spøgeri. Engang måtte degnen fra Ho endda tilkaldes, fordi hverken Hos eller Åls præst kunne få bugt med et spøgelse, der vandrede på kirkegården.


Kilder

Lønne, Ål, Ho, Oksby. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.