Oksby


En af de gamle gårde i Oksby.


Nye sommerhuse med Oksby kirke i baggrunden

Intro

I gamle dage lå gårdene spredt mellem klitterne. Der er ikke langt til den åbne strand nord eller syd for Blåvandshuk. Gårdene ligger i dag med sommerhuse på alle sider, og deres jord er udstykket til sommerhusgrunde

Klitlandskabet strækker sig fra Blåvandshuk og næsten til Ho Bugt. Det åbne klitlandskab, der tidligere prægede hele området, er i dag bevaret vest for Oksby, selv om sommerhusene ligger tæt også dér. Gårdene lå spredt mellem klitterne, og fordelte sig i Blåvand, Vandflod, Vester, Nørre
og Østre Oksby samt Hvidbjerg. Der er ikke langt til den åbne strand nord eller syd for Blåvandshuk. Gårdene ligger i dag med sommerhuse på alle sider, og deres jord er udstykket i sommerhusgrunde, ligesom flere af de gamle gårde nu anvendes til sommerbolig. Der er dog bopælspligt på en del gårde og huse i området.

De fleste gårde er opført med grundmur i to eller tre længer af egnens typiske, røde teglsten og en del har stadig bevaret deres afvalmede stråtag. På nogle er murene kalkede, måske for at dække over ombygninger.

Livet på egnen
Den oprindelige beskæftigelse var klitlandbrug kombineret med fiskeri, handel og søfart. Landbruget var baseret på husdyrhold, hovedsageligt får, men også kvæg. Næsten alle mænd kom ud at fiske eller sejle efter deres komfirmation og fortsatte med sæsonfiskeriet eller søfarten, der som regel var en helårsbeskæftigelse, til det passede for deres familiestruktur, at de gik i
land – hvis ikke deres helbred havde tvunget dem til det tidligere. Som regel faldt tidspunktet sammen med, at forældrene/svigerforældrene gik på aftægt, eller at faderen/svigerfaderen døde. Nogle fortsatte med søfart kombineret med handel, dog oftest med hyret mandskab. De fleste sejladser gik sydpå til Hamborg og Holland, ture til Norge eller England var heller ikke
usædvanlige. Gårdene ligger der stadig, mest markant langs vandsiden af Tane Hedevej, og ved flere ses lejlighedsvis fiskeredskaber, der viser, at befolkningen også i dag sætter garn i fiskesæsonen.

Litteratur
H.K. Kristensen: Gamle Sydvestjyske Fiskerlejer. Historisk Samfund for Ribe Amt 1965.
Lejrskolen ved Ho Bugt, Ribe amtsråd 1968.
Oluf Nielsen: Vester Horne Herred. Fire afsnit fra Danske Samlinger, første og andet bind, 1865-67. Genudgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt 1984.
Værn 4, 1970. Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi. Vestkysten, Nymindegab – Blaavand.
Trap Danmark, 5. udg., Ribe Amt.