Oksbøl skyde- og øvelsesterræn


Øvelsesterrænet ved Oksbøl. Billede fra det eksproprierede militære øvelsesterræn ved Oksbøl


Det tidligere forsamlingshus i Vejers m.m. Det tidligere forsamlingshus i Vejers m.m. Bygningen var først forsamlingshus med restaurant og købmandsforretning. Senere kom cafeteria, inden stedet omkring 1964 blev omdøbt til Vejers Kro.


En eksproprieret ejendom ved Grærup. En eksproprieret ejendom ved Grærup. De tomme gårde ligger tæt i det militære øvelsesterræn ved Oksbøl, og tilfører området en helt speciel stemning.

Intro

Skyde- og øvelsesterrænet ved Oksbøl skylder sit nuværende udseende den store ekspropriation, der gik for sig fra 1967-70 med de mange forladte huse med de afblændede døre og vinduer til følge. Øvelsesterrænet er i dag Danmarks største og udgør et areal på ca...

Skyde- og øvelsesterrænet ved Oksbøl skylder sit nuværende udseende den store ekspropriation, der gik for sig fra 1967-70 med de mange forladte huse med de afblændede døre og vinduer til følge. Øvelsesterrænet er i dag Danmarks største og udgør et areal på ca. 6500 ha, der strækker sig 21 kilometer fra Blåbjerg Plantage i nord til Blåvand i syd og er ca. 10 kilometer i bredden. Ekspropriationen skabte dengang stærke lokale protester, men konsekvensen for de små lokalsamfund blev, at de mindre bebyggelser omkring Vejers, Grærup, Børsmose, Kærgård, Mosevrå og Bordrup helt forsvandt fra kortet. I dag står en del af disse tidligere landejendomme, husmandssteder og sommerhuse tilskoddede og tomme tilbage og giver området en helt særlig stemning. ''Ekspropriationen af Eventyrets Land'' Eventyrets Land er titlen på Thomas Langes (1829-87) bog om landskabet ved Blåvandshuk og den storslåede vestjyske natur, som han knyttede sig stærkt til, og som han beskrev så poetisk i 1865. Lange kunne dengang ikke vide, at dette landskab 100 år senere blev genstand for en alvorlig konflikt mellem på den ene side Forsvaret, der allerede i 1950’erne nærede ønsker om at få et stort og sammenhængende øvelsesområde, hvor det var muligt at gennemføre de store øvelser med kampvogne og artilleri, som det danske medlemskab af NATO krævede. På den anden side stod de familier, der ikke ønskede at forlade deres ejendomme, og følte ekspropriationen som et voldsomt overgreb på dem og deres rettigheder. Protesterne var forgæves, og området blev forladt af de sidste beboere med politiets hjælp i 1970. Ekspropriationen af Eventyrets Land er siden blevet karakteriseret som "en ualmindelig kynisk, beregnende og nonchalant adfærd fra den danske stats side. Ekspropriationen er et af de værste overgreb mod en lokalbefolkning siden Anden Verdenskrig." Det var Davids kamp mod Goliat, men i modsætning til den bibelske fortælling med en helt forudsigelig sejr til Goliat.