Ofringer fra jernalderen i Alken Enge


Det første kranie, der fremkom ved udgravningen i 2012. Fot: Skanderborg Museum.


Laget af ofrede knogler under udgravning. Foto: Skanderborg Museum.


Opmåling af udgravningfeltet. Foto: Skanderborg Museum.

Intro

Omkring Kristi fødsel fandt et stort slag sted i Østjylland. De døde krigere fra den tabende hær blev efterladt på marken. Efter en tid blev deres knogler opsamlet og ofret i en sø som tak til guderne.

Et sted i det østjyske område har der været er stort slag mellem to hære. Den indtrængende part har tabt, og krigerne fra den slagne hær er enten blevet efterladt på slagmarken eller anbragt i en offerlund, hvor kroppene langsomt er blevet til skeletter. Efter ca. et halvt til et helt år har den vindende part indsamlet de nu løse knogler, som er blevet fragtet til en sø ved østenden af Mossø. Her har der været en stor ofring af menneskeknoglerne. En begivenhed, der har indeholdt religiøse ritualer, og formentlig er blevet fulgt af en stor menneskeskare. De første arkæologiske undersøgelser i Alken Enge var i årene 1957 til 1962. I 2012-2014 gennemføres der et forskningsprojekt som samarbejde mellem Skanderborg Museum, Aarhus universitet og Moesgård Museum. Forskningsprojektet er støttet af Carlsbergfondet. I 2012 fandt arkæologerne en række uventede ting sammen med menneskeknoglerne. Det mest spektakulære var fundet af en ca. 75 cm lang skæftet jernøkse. Øksen er en almindelig arbejdstype, men må have haft en funktion i forbindelse med offerhandlingen. Læs mere om Alken Enge på Skanderborg Museums hjemmeside www.skanderborgmuseum.dk


Alken Enge ligger for enden af Illerup Ådal - en syv km lang tunneldal fra den sidste istid. I jernalderen var området ”Den hellige dal.” Der er nemlig flere offersteder. Øverst i Illerup Ådal er der udgravet store mængder af krigsudstyr, som er blevet ofret i en sø over fire omgange fra 200 til 450 e.Kr. I alt 15.000 genstande har arkæologerne udgravet - det største samlede fund af ofrede våben i Danmark. Ved Forlev Nymølle stod der i jernalderen, i en lille sø, en 2,6 m høj træstatue af en gudinde, som de lokale ofrede krukker med mad, dele af husdyr og andre symboler på frugtbarhed ved. Gennem hele oldtiden har folk ofte ofret genstande til deres guder i søer og vandhuller. Hvis man står en tidlig morgen i Illerup ådal, når tågen stadig ligger over landskabet – så kan man næsten se ånderne svæve i tågen…