Odenses Elektricitetskompagni


Nedlægning af elkabler på Skibhusvej. En af arbejderne (markeret med et kryds) er Viggo Petersen, ansat ved elforsyningen i Odense.


Vindegade 12. Odenses og Danmarks første elværk, lysstationen, indviet november 1891.


Vindegade 12, Odenses og Danmarks første elværk, lysstationen, indviet november 1891.


Odense Elektricitetskompagni, Vindegade 10.

Intro

I Vindegade 10 ligger Odenses første elektricitetsværk - i 1891 åbnede det for salg af 110 volt jævnstrøm til private.

Odenses første elværk beregnet på salg til - en ganske vist lille gruppe - Odenseborgere blev opført i 1891 og sat i drift samme år. Huset rummede fire dampdrevne dynamoer installeret af det københavnske firma Koefoed & Hauber, som også stod for projektering og udførelse af værket, der leverede 110 volt jævnstrøm.

Jævnstrøm har i modsætning til vekselstrøm et stort krafttab over længere afstande, så større private virksomheder havde i en årrække deres egne elforsyninger.

Et nyt værk nødvendigt
Omkring år 1900 begyndte udviklingen af elektricitetens anvendelsesmuligheder og udbredelse at gå stærkt med en stigende efterspørgsel til følge. Så i løbet af få år var værket i Vindegade forældet og et større værk påkrævet. I 1908 begyndte kommunen at bygge et stort nyt elektricitetsværk på Klosterbakken. Det betjente byen fra 1910 til Fynsværket blev bygget i 1950’erne. I dag er størstedelen af elværket på Klosterbakken nedrevet.

Odenses ældste elværk i dag
I dag anvendes den lille rødstensbygning af smedeværkstedet Teatersmedjen. Bygningens facade mod Vindegade er intakt, men skorstenen er for længst nedrevet. Elværket er opført i røde sten med port til gaden og oprindelig med skifertag. Bygninen har et flot rundt støbjernsvindue og buefrise. Indvendig imponerer et gitterdragertagværk i jern. Bygningen er et lille tidstypisk eksempel på de første elværker.