Odenses ældste hus


Profil under Vestergade 13-15


Skitse af profil under Vestegade 13-15


Arkæologernes arbejdsforhold. Vestergade 13-15

Intro

1 2009 undersøgte Odense Bys Museum rester af hvad der viste sig at være Odenses indtil videre ældste hus.

I 2009 undersøgte Odense Bys Museum en profil i Vestergade. Profilen var støbt ind nabokælderens side og udgjorde derfor kun et ganske tyndt lag af kulturjord som flere steder var gennembrudt af betonen fra nabokælderen.
I profilen kunne der udskilles tre lerlag – lergulve - over hinanden, heraf det ene i to faser oven på en flade af opvarmet ler tolket som et ældre ildsted med trækul. Der er tale om spor efter huse (hus 1-3), som at dømme efter lergulvene og ildstedet under hus 2 har været brugt til beboelse. Herpå tyder også et indslag af dyreknogler i kulturlagene knyttet husene.
Der blev udtaget prøver til C-14 datering fra alle tre huse samt fra et underliggende kulturlag. Det ældste hus dateres med stor sandsynlighed til første halvdel af 1000-tallet nærmere bestemt 1013-1038, mens det underliggende lag synes at være jævngammelt (1013-1032). Ildstedet under det yngre hus dateres til anden halvdel af 900-tallet formentlig perioden 966-995. Da prøven imidlertid består af trækul, der har en egen alder der skal fratrækkes dateringen, kan det kun konkluderes, at hus 2 næppe er meget yngre end hus 1. Det lykkedes ikke at datere det yngste hus 3.