Odense Tugt- og Manufakturhus


Billednr. 5372. Tavle på Tvangsarbejdsanstalten. kunstner er H. Lønborg


Billednr. 7409 . Motiv Tvangsarbejdsanstalt. Facade mod Klaregade.


Billednr. 18207. Motiv Fra køkkenet i Tvangsarbejdsanstalten


Billednr. 18208. Motiv Havearbejde i Tvangsarbejdsanstalten


18211. Der hugges sten i Tvangsarbejdsanstalten


Billednr. 18216. Portræt, 2 mænd i uniformer. Tvangsarbejdsanstalten

Intro

På Klosterbakken 13, midt i Odense, ligger et smukt, gulkalket bindingsværkshus i to etager. Huset kan fortælle om 250 års fattig- og socialhistorie. Bag murene har fattige børn, voksne og gamle været indespærret, mens de arbejdede for føden...

På Klosterbakken 13, midt i Odense, ligger et smukt, gulkalket bindingsværkshus i to etager. Huset kan fortælle om 250 års fattig- og socialhistorie. Bag murene har fattige børn, voksne og gamle været indespærret, mens de arbejdede for føden. Odense Tugt- og Manufakturhus var ét blandt fire i Danmark, som kongen byggede. De andre lå i Stege, Viborg og København. Odense Tugt- og Manufakturhus er det eneste, der er bevaret. I dag har Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning til huse i det gamle og fredede Tugt- og Manufakturhus. ''"Et dobbelt nyttigt Huus"'' Over indgangen til det tidligere Tugt- og Manufakturhus i Odense stod der: "Et dobbelt nyttigt Huus, som dobbelt Nytte bringer. Det lærer flittighed og Betleriet tvinger. Vor store Friderich vor Konge eije god, paa begge deele har saa viislig raadet bod. 1752” Huset på Klosterbakken 13 var rigtigt nok et nyttigt hus. Det fungerede nemlig både som fattigforsorg og fabrik. Her tvangsanbragte man fattiglemmer, der blev taget i ’løsgængeri’ (arbejdsløshed),’betleri’ (tiggeri) og usædelighed (amoralsk livsførelse). Man satte dem til hårdt fysisk arbejde for deres kost og logi. Her blev blandt andet produceret klæde, grus, papirposer og måtter. De fleste af de anbragte var ældre kvinder og mænd, men også mange børn blev anbragt i det "nyttige" hus.