Odense Adelige Jomfrukloster


Farvedia. Odense Adelige Jomfrukloster


Odense Adelige Jomfrukloster


Odense Adelige Jomfrukloster


Odense Adelige Jomfrukloster


Den hvælvede kælder under nordfløjen i Odense Adelige Jomfrukloster. Mellem de to søjler ses resterne af en brønd.


Vandkanal, evt. dræn, sat i munkesten. Fundet ved udgravning i 2013 ved Odendese Adelige Jomfrukloster.


Vandkanal, evt. dræn, sat i munkesten. Fundet ved udgravning i 2013 ved Odendese Adelige Jomfrukloster.

Intro

Odense adelige jomfrukloster er blevet arkæologisk undersøgt af flere gange gennem de seneste 140 år. Senest i forbindelse med renovering af det fredede anlæg.

De arkæologiske undersøgelser har vist, at det oprindelige anlæg, opført 1504-1508 af Jens Andersen Beldenak som bisperesidens, har været et symmetrisk trefløjet anlæg, hvoraf sidefløjene i dag er forsvundet. På den åbne side mod åen har der været en spærremur så der opstod et lukket anlæg, dog med en form for terrasse på arealet ned mod åen. Den stående nordfløj er fra senmiddelalderen, dog er det øvre stokværk tilføjet senere. I den stående nordfløj blev der i 2010 fundet et teglgulv, der viste sig at være ældre end den stående bygning. Gulvet må derfor stamme fra en bygning ældre end bispegården fra 1504-8. Mest sandsynligt må gulvet dateres til 13-1400-tallet, og kan derfor være et muligt levn af Mogens Krafses bispegård som omtales i 1480. Ifølge skriftlige kilder skulle biskop Mogens Krafses have påbegyndt opførelsen i 1466.