Oddrupgård Voldsted

Intro

I Oddrupgårds have findes det store og imponerende voldsted Oddrupgård. Voldstedet består af en stejl, velbevaret borgbanke med omkringliggende høj vold.

Voldens ydre skråning er udjævnet og ender i et stendige, som ikke er originalt. Desværre er hele voldstedet idag beplantet med træer og tæt tjørnebevoksning. På toppen af borgbanken er der i nyere tid nedgravet en vandbeholder i jernbeton. Voldstedet er efter sigende bygget af Marsk Stig.