Odder Rådhus


Odder Rådhus: Indgang. Indgangen til Odder Rådhus udført uden stor monumentalitet eller iscenesættelse


Odder Rådhus. Odder Rådhus er præget af 70'ernes idealer om at borgerne skal møde det offentlige i øjenhøjde


Odder Rådhus: Gård. Bygninger er udført i en brutalistisk stil med rustikke materialer og overdimensionerede detaljer

Intro

Odder Rådhus er opført 1972 og senere udvidet i 1980. Bygningen er tegnet af det århusianske arkitektfirma Friis og Moltke. Stilen er brutalisme, som er karakteriseret ved en rustik og meget synlig anvendelse af beton og mursten med overdimensionerede detaljer som gelændere og håndtag...

Odder Rådhus er opført 1972 og senere udvidet i 1980. Bygningen er tegnet af det århusianske arkitektfirma Friis og Moltke. Stilen er brutalisme, som er karakteriseret ved en rustik og meget synlig anvendelse af beton og mursten med overdimensionerede detaljer som gelændere og håndtag. Rådhuset er en del af den bølge af nybyggeri, der fulgte i kølvandet på Danmarks største kommunalreform i 1970. Her blev antallet af kommuner reduceret fra 1386 til 275 og antallet af amter fra 25 til 14. Sammenlægningerne skabte behov for større administrationsbygninger, og byggeriet af nye rådhuse og amtsgårde nærmest eksploderede i årene efter. ''Da demokratiet kom ind i byggeriet'' Efter kommunalreformen i 1970 gør mange af de nye rådhuse op med billedet af det offentlige som formynder. Rådhusene skulle i stedet spejle tidens idealer om demokrati i øjenhøjde. De offentlige bygninger skulle ikke længere være forbeholdt politikere og embedsmænd. Odder Rådhus har derfor ingen monumental hovedindgang, men to sideordnede indgange. Indgangene er symbolsk underspillede og er faktisk kun åbninger i facaden. Én indgang er ligefrem i niveau under parkeringspladsen. Rådhuset fremstår ikke som en bygning, der hæver sig over borgerne, men søger at ophæve adskillelsen mellem borger og myndighed. I forhallen er betjeningsskrankerne rykket ud i rummet og danner en ‘kontaktzone’ mellem borgerne og personalet. Som noget særligt kan man fra forhallen se ind i rådhusets kontorer, så borgerne kan følge personalets arbejde.