Odd-Fellow loge


Facaden på Hyrdestræde 4.


Del af udsmykningen på Hyrdestræde 4.

Intro

Odd-Fellow logen ligger Hyrdestræde 4. Bygningen er opført i 1933 og tegnet af arkitekt Ernst Petersen.

Karakteristisk for Ernst Petersen er det nyklassicistisk formsprog. Bygningen fremstår i rød tegl og her med en variation af mørke og gule sten, placeret i et tilfældighedsprincip over hele facaden.
Hovedbygningens store facade brydes af lisener og murede buer over de høje vinduer i stueetagen, hvorimod den øvrige facade er uden vinduesåbninger. Derved skabes en tyngde og harmoni, og bygningen lukker sig således om det højloftede rum på 1. sal. Facaden brydes af de små murede konsoller, der var tiltænkt at bære tre mindre skulpturer.
Et andet karakteristisk træk i Ernst Petersens arkitektur er den flade trekantede sandsten placeret over vinduer og indgangsdøre.
Bygningen er klart tegnet til dens formål som loge, men har også en kirkelignende udformning som skib, tårn og våbenhus. På tårnets bagside står farvespillet i murstenene tydeligt frem.