Observatorierne i Præstø


Musikaften i præstegården på Klosternakken. Theodor Hansen yderst til venstre


Observatoriet på Lindevej 34, set fra vejen


Observatoriet på Lindevej 34, fra bagsiden ved Tubæk å, fra syd.


Theodor Hansen i sit observatorium på Klosternakken 25, præstegården.


Observatoriet på Klosternakken, efter det blev forhøjet med 4-5m. Se den drejelige kuppel.


Tegninger af observatoriet på Lindevej 34, fra Tidsskriftet 'Bygmesteren', pr. 13.april


Theodor Hansen, præst og amatørastronom

Intro

Hele 2 stjerneobservatorier blev der i perioden 1898 til 1927 bygget i Præstø, og begge til Theodor Hansen, byens præst. Det første blev opført ved præstegården på Klosternakken 25; det andet ved hans senere pensionistbolig på Lindevej 34 i Præstø

Han blev født i Jexen ved Skanderborg 1858, som søn af den lokale skolelærer. Han blev student i 1878 og cand. theol. i 1884, og straks derefter ansat som kapellan i Dannemare på Lolland. Men allerede året efter blev han ansat som kapellan i Ringsted og købte der sin første stjernekikkert med et objektiv på 3 tommer. I 1897 blev Theodor Hansen ansat som præst ved Præstø og Skibinge kirker, med bolig i præstegården på Klosternakken 25. Her boede han de næste 30 år, indtil han gik på pension. Hans kone Meta Fischer, som han giftede sig med i 1885, døde allerede året efter de kom til Præstø af tuberkulose. Efter sigende efterlod hun sin mand en mindre formue, hvilket satte ham i stand til at forfølge sine astronomiske interesser, og de var kostbare. Theodor Hansen var også en habil fløjtespiller, som det kan ses på et af billederne, hvor han holder musikaften i præstgården. Han sidder yderst til venstre.Kilder: Præstø Avis, 24.dec. 1964
Dansk Arkitektforenings Tidsskrift 'Bygmesteren', 13.april 1929
Astronomisk Tidskrift, sep.1992, om Observatoriet i Præstø
I en artikel fra 'Astronomisk Tidsskrift' sep.1992 står der følgende: Fra 1897-1933 fandtes der i Præstø et af Danmarks mest aktive amatørobservatorier, der producerede en serie solobservationer til den internationale solovervågning, som blev ledet fra Zürich i Schweiz af professor R. Wolf. De originale observationer blev kopieret og én gang om måneden sendt til Schweiz. De mange originaler der fyldte en statelig række bind, overgik i 1934 til Københavns Observatorium og herfra til Universitetsbibliotekets 2.afdeling.


Allerede året efter han kom til Præstø i 1898, købte han via sin personlige kontakt til Urania-observatoriet på Frederiksberg, en større kikkert fra firmaet ’Reinfelder og Hertel’ i München og fik samtidig bygget et observationstårn med drejelig overdel ved siden af præstegården. I 1913 måtte han forhøje tårnet med 4-5 m., da træerne ved præstegården voksede op og generede udsigten til himlen.


Ejendommen med observatoriet på Lindevej blev bygget i perioden 1926-27, og kom til at indeholde 4 lejligheder med fuld kælder. Observationstårnet blev integreret i bygningen med en massiv mur helt fra fundamentet af. Ligeledes blev vinduerne i selve tårndelen gjort så små som muligt, for ikke at svække murmassen og for at gøre tårnet så stift, at rystelser fuldstændigt kunne undgås. Her flyttede Theodor Hansen ind som pensionist i 1927. Arbejdet med opførelsen blev hovedsageligt udført af lokale håndværkere. Kuplen, der er på 4,30 m i diameter med en 90 cm bred spalteåbning, blev udført af Smedemester Sørensen og Hansen, Præstø, efter detailtegninger hvor Theodor Hansen selv havde deltaget med forslag, ud fra hans tidligere erfaring med sit observatorium ved præstegården. Ansvaret for opførelsen af bygningen havde arkitekt F. Halleløv, og huset blev bygget for 55.000 kr.