Oberst Myhres Vej


Myhre, Oberst - Aalborg

Intro

Navngivet Myhresvej den 3. marts 1913 efter landinspektør oberst Albrecht Christian Johannes Myhre (1817-1894). Omdøbt til Oberst Myhres Vej i 1970.

Myhre blev i 1836 sekondløjtnant, tog i 1840 eksamen som landmåler, blev i 1842 premierløjtnant og i 1846 landinspektør. Da krigen i 1848 brød ud, trådte han ind i hæren og deltog i treårskrigen, hvorefter han igen arbejdede som landinspektør. I 1860 udnævntes han til major og han deltog i krigen 1864, samme år blev han udnævnt til oberstløjtnant og i 1866 til oberst. Han tog sin afsked fra hæren i 1868 og virkede derefter mange år som landinspektør. Han var i bestyrelsen for Det danske Hedeselskab og gjorde en meget stor indsats for plantningssagen i Nordjylland. Fra 1851 til sin død i 1894 havde Oberst Myhre landmålervirksomhed i Aalborg. I Aalborg var han medvirkende til beplantningen af Bejsebakken, hvor der er rejst et monument til ære for ham.

Kilder til Oberst Myhres Vej Aalborg byrådsforhandlinger 1913, 2.03.910 (1829-1970) Værnfelt, Kr. 1949 Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Djernø: Det grønne Aalborg