Obelisken


Obelisken på hjørnet af Krumport og Teatergade.


Obelisken, da den stod på Axeltorv.


Obelisken med Amtsgården og pavillonerne i baggrunden.

Intro

Den 10 meter høje obelisk er et mindesmærke for Frederik 7. som tak for, at han gav Danmark grundloven i 1849. Obelisken er skænket til Næstved Kommune af beboere i Præstø Amts 3. valgkreds.

Obelisken stod oprindeligt midt på Axeltorv fra 1870 til 1957. Men da parkeringskælderen under torvet skulle anlægges, og torvet renoveres, måtte obelisken vige pladsen for et springvand.

I den forbindelse blev den flyttet til sin nuværende plads på hjørnet af Krumport og Teatergade.


Selve obelisken af bornholmsk sandsten er lavet af stenhugger Kjærstrup, og medaljonen af marmor er udført af billedhugger Otto Evens (1826-1895), som var assistent ved Kunstakademiet i København, og tillige fra 1870-72 var medlem af Udstillingskommissionen ved Charlottenborg.