OTA i Nakskov


OTA og Møllebugten. Fotograf Kadziola.


Interiør fra pakkeriet.


OTA, Gasvej 3 set fra Plutteøen.


OTA. Indgang til kontorer mm.


OTA med jernbanevogne ved pakkeribygningen.


OTA med fabriksbygninger og pakhuse, forbindelsesbro og korntørringsovn. Fotograf Valdemar Paulli.


OTA Solgrynspakke.


OTA-bogen "Egehjorten og andre dyrefortællinger".


Reklame for OTA.


Reklame for OTA.

Intro

Havregrynsfabrikken OTA blev etabletet i 1898. Fabrikken med navnet AVENA havde i starten beliggenhed i Maribo.

OTA, Danmarks første havregrynsmølle, blev etableret i 1898 af forpagter Christian Sonne, Rosenlund, Maribos storkøbmand Carl Qvade og professor Westerman. Havregrynsfabrikken med navnet AVENA lå i starten i Maribo.

I perioden fra 1898 til 1913 blev mølleanlægget udvidet flere gange, da Avenagrynene blev meget populære. Anlægget i Maribo nedbrændte i 1913, hvorefter produktionen flyttede ind i en gammel dampmølle på Gasvej 3 i Nakskov. I 1915 skiftede virksomheden navn til OTA, da man ved en højesteretsdom blev frakendt navnet AVENA. I årene 1917-1919 nedbrændte møllen igen og nye produktionsanlæg blev anlagt i Nakskov. Desuden erhvervede virksomheden en grund på Islands Brygge.
I 1923 opførtes en stor rismølle, i 1938 udvidedes anlægget med en stor nybygning og i 1948 byggedes en stor kornsilo til opbevaring og tørring af ca. 12.000 tons korn.

I årene 1917-19 indgik virksomheden samarbejde med ØK. I 1923 introduceredes virksomhedens risprodukter, og i 1930 blev OTA en del af den allerede veletablerede amerikanske Quaker-virksomhed, hvorefter OTAs hovedkontor flyttede til København. Nu kom der for alvor gang i produktionen, og i 1933 blev OTA Solgryn registreret som varemærke. OTA Solgryn udgav i 1924-1942 en lang række små historiebøger, som gav ethvert havregrynsspisende barn i Danmark indblik i Danmarks- og verdenshistorien. Man kunne ikke købe bøgerne, men måtte samle mærker i OTA Solgryn-pakkerne for at få dem.

Af det øvrige varesortiment kan nævnes PAMA ris/minutris (1952), cornflakes (1953), Guldkorn (1956), Havrefras (1959), diverse kogeris produkter (1963-68) og müsliprodukter i 1970erne. I 1960-70erne udvidedes virksomhedens produktionsområder med fremstilling af kryddere og tvebakker ved overtagelse af TARTA A/S i Hvidovre. Endvidere påbegyndes salget af hunde- og kattemad med navnene Kennel og Pussi importeret fra Holland, og i 1971-72 etableres en ny fabrik for produktionen af hunde- og kattemad i Nakskov. I løbet af 1970erne skete der desuden en del omstruktureringer i forbindelse med OTAs salgsselskaber, og fra 1975 solgtes alle OTAs produkter udelukkende fra OTAs egen salgsorganisation.

I 1930 blev OTA en del af The Quaker Oats Company, Chicago. Nuværende virksomhed er Nakskov Mill Foods A/S, der producerer morgenmadsprodukter. Læs mere om virksomheden her

På nationalt plan er OTA en af de vigtigste industrier, der forarbejder korn. Som virksomhed er OTA Danmarks første, men også mest kendte havregryns- og rismølle. I den danske befolkning er der en stor bevidsthed om virksomhedens produkter, både som vigtig komponent i den private husholdning, men også som en del af en mental bevidsthed. Den danske befolkning har en fælles referenceramme omkring produkter som f.eks. OTA Solgryns små historiebøger. Solgryn er med sit logo blevet et ikon for morgenmad på tværs af generationer, hvilket virksomheden også selv bevidst benytter i dets selviscenesættelse i bl.a. nutidige Tv-reklamer.

På lokal og kulturhistorisk plan fremstår OTA (Nakskov Mill Foods A/S) som én af Nakskov bys mest fremtrædende industrikomplekser, som synsmæssigt dominerer bykvarteret omkring Møllebugten, hvor forskelligartet bebyggelse af boliger og erhverv nu er blandet sammen.