ODDERUP TEGLVÆRK
Intro

Her har Odderup Teglværk ligget fra omkring 1870 til midt i 1960’erne.

Omkring 1800-tallet begyndte det at blive almindeligt at bygge huse af brændte sten. Indtil da var de fleste vestjyske gårde bygget i bindingsværk. Efter landborefomen i slutningen af 1700-tallet flyttede mange af gårdene ud fra landsbyen, og de nye gårde, som blev bygget på udmarken, var ofte grund-murede i teglsten. Omkring 1870 startede teglværket i Odderup. Det var Hans Axel Nielsen, der var initiativtager. De første sten, der blev fremstillet, var håndstrøgne sten. Når de var tørret, blev de brændt i miler. Det var en gammel teknik, som har været kendt i ca. 800 år. Stenene blev stablet på en bestemt måde og blev dækket til med tørv og jord. Under brændingen flyttede man på tørvene og klappede jorden sammen. Senere hen brændte man stenene i ovne. Den første ovn var en åben ovn med tykke mure og et tag over. Jakob Martin Nielsen, der overtog teglværket i 1927, ombyggede den til en mere varmeøkonomisk ringovn, hvor man kun skulle tænde op et sted. Til at pumpe vandet op af lergraven brugte man en overgang en mindre vindmølle. Arbejdet på teglværket var sæsonarbejde. Det ophørte i oktober og lå stille i vinterhalvåret. Der kom efterhånden flere maskiner til, og man begyndte at producere maskin-sten. De var mere ensartede og derfor nemmere for håndværkerne at arbejde med. I 1912 byggede murer Laurids Lauridsen, der nu ejede teglværket, den nu-værende villa. Gården, Teglværksvej nr. 9, som teglværket tidligere havde hørt til, blev skilt fra med den klausul, at teglværket fik ret til at grave efter ler her, hvis det slap op på teglværkets grund. Aksel Mikkelsen overtog teglværket i 1924. Produktionen standsede omkring midten af 1960’erne. Det blev købt op af Låsby-Svendsen. I 1970 købte den nuværende ejer Knud Mogensen det. I dag er der ikke noget tilbage af selve teglværket. I Teglværksgraven er der en idyllisk fiskesø, hvor man kan fiske mod betaling. Der er også naturlejrplads for cyklister.

Die Odderup Ziegelei produzierte Ziegelsteine von 1870 bis etwa 1960. Ab dem 18. Jahrhundert wurde es zur Normalität, Häuser aus Ziegelsteinen zu bauen. Hans Axel Nielsen war der Gründer. Die ersten Steine, die hergestellt wurden, waren Handziegel, die in Meiler getrocknet wurden. Später wurden die Steine in Öfen gebrannt. Der erste Ofen war ein offener Ofen. 1927 wurde er zu einem ökonomischen Ringofen umgebaut, wo man nur ein Feuer zu machen brauchte. 1912 baute der Maurer Laurids Lauridsen, der die Ziegelei jetzt besass, das heutige Haus. Die Produktion wurde etwa Mitte der sechziger Jahre eingestellt. Reste dieser Ziegelei sind nicht mehr vorhanden. .Die Ziegeleigrube ist heute ein idyllischer Angelsee, wo man gegen Bezahlung angeln darf. Am See gibt es auch einen Naturcampingplatz für Radfahrer.

Odderup Teglværk (brick-works) produced bricks from 1870 to the middle of the 1960. It was Hans Axel Nielsen who, in 1870, started the brick-works here in Odderup. The first bricks were hand-moulded. When they were dry they were charred. Later the bricks were hardened in kilns. The first oven were an open oven. In 1927 the oven was converted into a roundoven. It was more economical. The production stopped in the middle of the sixties. Today there is nothing left of the brick-works. The old claypit is now a fishing lake, there is also a nature camping ground for cyclists.

''Publiceret''