OBM 6124, Solevad Enggård


Graveske_og_rapport_01


OBM6124, Solevad Enggård

Intro

Fra 1. december 2014 og fire uger frem foretager Odense Bys Museer arkæologiske udgravninger ved Solevad Enggård. Der er tidligere foretaget forundersøgelser i området, der viste spor af oldtidsbebyggelse. Læs mere og se rapporten herfra.

I forbindelse med anlægsarbejde har Odense Bys Museer foretaget en arkæologisk forundersøgelse ved Solevad Enggård. Området har et stort potentiale for fund fra flere perioder. Udgravningen sluttede den 12. september 2014. Læs rapporten