OBM9782, Nonnebakken


Graveske & rapport


Nonnebakken, Odense

Intro

Ved udgravninger i 2005 fandtes grøfter og gruber fra vikingetid (evt. middelalderlig) periode. Yderligere udgravninger er foretaget i 2012, hvor der bl.a. fandtes stolpehuller og andre anlæg fra vikingetidens ringborg. Udgravningsrapporterne findes her.