OBM9777, Marie Jørgensens skole, Odense

Forundersøgelse, 2015. Byggefelterne er markeret med rødt, og museets felter med stiplet rød.

Intro

Marie Jørgensens Skole i Odense midtby ønsker at udvide, men forinden skal Odense Bys Museer foretage en forundersøgelse af arealerne.

De berørte arealer er alle beliggende inden for et udpeget kulturarvsareal, som omfatter det ældste Odense. Arealerne ligger inden for den befæstning af byen, som etableres i senmiddelalderen og som er påvist i 2003 og 2004. Området bliver bebygget i perioden fra ca. 1450-1600, hvilket blandt andet ses i Skulkenborg, hvor udgravninger i 2014 påviste gadens ældste huse fra formentligt slutningen af middelalderen.
I 2014 blevet der ligeledes foretaget arkæologiske undersøgelser ved Nørregade 50, hvor der blev påvist et kulturlag som formentligt er en terrænregulering, foretaget i forbindelse med ombygningen af klosteret til slot i 1500- til 1600-tallet. Umiddelbart syd for de berørte arealer ligger Skt. Hans Kirke, som sammen med Odense Slot udgør resterne af Odenses Johanniterkloster, som stammer fra omkring år 1300.