OBM7746, Grandvej 3, Nørre Åby

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom 11 gruber, dvs. nedgravninger efter ler til husbygning og til fremstilling af lerkar. Efter opsamling af ler blev gruberne brugt til husholdningsaffald. gruberne blev der fundet lerkarskår fra tidlig jernalder.