OBM7730 Tokkendrup


Graveske & rapport


OBM7730 Tokkendrup. Markering med landmålerstokke af det treskibede hus K11 med fire sæt tagbærende stolpehuller.

Intro

Ved arkæologiske undersøgelser i 2005 og 2011 fremkom bebyggelse fra ældre jernalder og marksystemer fra middelalder/renæssance. Fra ældre jernalderen sås spor efter hustomter, brønde, nedgravninger, hvor der er hentet ler, deponeret affald, henlagt ofre og kogt mad, samt et udsmidsområde og en vej.