OBM7050 Langehede Søndersø


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom et usikkert stol-pehul og én kogestensgrube, der ikke kan date-res nærmere end oldtid, men som erfaringsmæs-sigt placerer sig i perioden yngre bronze- eller ældre jernalder.