OBM7039, Stensgårdvej 7b


Graveske & rapport


OBM7039, Stensgårdvej 7b, udgravningsområdet

Intro

Ved forundersøgelse af det ca. 8000 m2 store areal mellem afkørsel 56 i nord og Stensgårdvej i syd blev der ikke gjort registreringer af kultur-historisk interesse. Til trods for den manglende forekomst af oldtidsfund er området fortsat arkæologisk interessant.

Forundersøgelsen omfatter kun et mindre areal og det er meget muligt at der på omkringlig-gende arealer forekommer fortidsminder. Inden for en radius af 800 meter er der registreret to bopladser fra jernalderen, en boplads fra bronzealderen. Tre brandgrave, hvor-af to dateres til jernalderen og en enkelt stenbyg-get grav fra oldtiden. Herudover er der gjort mindst seks spor af såkaldte affaldsgruber i områ-det, hvoraf størstedelen kan dateres til jernalderen (500 f.Kr-400 e.Kr.). Endelig er der gjort fund af flintredskaber fra stenalderen.