OBM7038, Skovgård


Graveske_og_rapport_01


OBM7038, Skovgård

Intro

Denne bygherrerapport omhandler Odense Bys Museers forundersøgelser forud for byggemodning i Agedrup, Odense nordøst. Se rapporten.

Ved forundersøgelsen fremkom to kogestensgruber, der ikke kan dateres nærmere end oldtid, men som erfaringsmæssigt placerer sig i perioden yngre bronze- eller ældre jernalder. Derudover blev der registreret 19 gruber, hvoraf det vurderes at flere er naturlige aflejrnínger samt enkelte stolpehuller, som ikke indgik i konstruktioner. På tværs af samtlige grøfter ses rester af en vådbunds-område.