OBM7030, Nordmarksvej

OBM7030 Nordmarksvej. Forundersøgelsesarealet er markeret med en gul stjerne. Tidl. Arkæologiske undersøger ses med rødt.

Intro

I august-september foretager Odense Bys Museer udgravninger på Nordmarksvej i Søndersø. Læs mere om udgravningerne under "Læs mere".

I maj-juni 2015 forundersøger Odense Bys Museer et areal på ca. 80.000 kvadratmeter i udkanten af Søndersø. I området har man tidligere registreret det hidtil største kendte kogegrubefelt i Sydskandinavien.
Der er registreret flere jordfaste fortidsminder i nærområdet. Ca. 350 meter syd for nærværende areal er der udgravet det største hidtil kendte kogegrubefelt i Sydskandinavien. Lokaliteten kan dateres til bronzealderen. På samme sted fandtes desuden et hus fra jernalderen. Hertil kommer, at der ca. 900 meter syd for nærværende areal er undersøgt et område med brandgrave fra yngre bronzealder og ældre jernalder. På samme sted er der desuden fundet rester af en større bebyggelse fra middelalderen. Endelig er der i nærområdet registreret flere gravhøje og enkeltopsamlinger af oldsager og det sammenlagt med arealets størrelse betyder at sandsynligheden for, at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejdet er stor.