OBM7029 Harndrup transformatorstation


Graveske_og_rapport_01


Den røde stjerne markerer forundersøgelsens placering nær Harn-drup.

Intro

Bygherrerapport for forundersøgelsen forud for udvi-delsen af en transformatorstation ved Rugårdsvej nær Harndrup. Der blev ikke påvist fortidsminder, der kunne foranledige nærmere undersøgelse.