OBM7026 Stensgårdvej, Strib


Graveske & rapport

Intro

Odense Bys Museer undersøgte i foråret 2015 et areal på ca. 10.000 m2. Arealet er beliggende i et område med mange registreringer af fortidsminder. Ved undersøgelsen fremkom dog ingen jordfaste fortidsminder. Se rapporten.