OBM7026, Stensgårdvej, Middelfart


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse i 2015 af det ca 10 000 m2 store areal mellem afkørsel 56 i nord og Stensgårdvej i syd blev der ikke gjort registreringer af kultur-historisk interesse.