OBM7024, Anderup huse


Graveske & rapport


OBM7024, Anderup huse

Intro

I marts 2015 foretog Odense Bys Museer forundersøgelser af et område ved Anderup huse. I området er der registreret 9 gravhøje. Disses samtidige bebyggelse kendes ikke, og det kan derfor ikke udelukkes at denne er beliggende inden for arealet. Læs mere i den vedhæftede rapport.