OBM7023, Bøgebjerg

OBM7023, Bøgebjerg. Den røde stjerne markerer placeringen af cykelstien mellem Brenderup og Harndrup.

Intro

Forud for anlæggelsen af en cykelsti foretog Odense Bys Museer i maj 2015 arkæologiske forundersøgelser. Området er rigt på fortidsminder hvilket yderligere understreges af de tre høje, som ligger vest for Fyllested. Se rapporten her.